3 thoughts on “Zpro.vn – Unbox và test led bàn phím cơ Jagor T-87P RGB

  • Where can I download backlight software?
    Tôi có thể tải phần mềm đèn nền ở đâu?
    Где можно скачать программное обеспечение для подсветки?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *