Y TẾ QUẢNG NINH NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHĂM SÓC VÀ BẢO VỆ SỨC KHỎE NHÂN DÂNNhiệm kỳ qua, nhờ sự quan tâm của TW, sự đoàn kết, năng động, sáng tạo kế thừa phát huy kết quả Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), 10 năm qua các nhiệm kỳ trước, tỉnh Quảng Ninh tiếp tục đạt được tốc độ phát triển nhanh, vững chắc, toàn diện. Nhiều lĩnh vực có sự phát triển đột phá, trong đó ngành y tế là điểm sáng rất đáng ghi nhận. Thực hiện NQ ĐH XIV, Nghị quyết số 19 của đảng bộ tỉnh, đảng bộ Cơ quan Sở Y tế và các đảng bộ, chi bộ các đơn vị toàn ngành y tế tỉnh đã có bước trưởng thành rất cao về năng lực chuyên môn, vươn lên xếp nhóm vượt trội so với toàn quốc, đóng góp hiệu quả vào lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh, phòng chống hiệu quả các dịch bệnh cho nhân dân; góp phần vào sự phát triển nhanh, vững chắc của tỉnh Quảng Ninh. Thành quả trên là nền tảng quan trọng để toàn ngành tiếp tục đoàn kết, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ nhiệm kỳ mới 2020-2025.

Nguồn: https://surprisedfarmer.com/

Xem thêm bài viết khác: https://surprisedfarmer.com/category/giao-duc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *