Ý nghĩa “tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường” – Thánh Vịnh 118:22 là gì?Ý nghĩa “tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường” Thánh Vịnh 118:22 là gì? Và làm sao đoạn này liên quan đến Phúc Âm Chúa Nhật Tuần 33 Mùa Thường Niên Năm C (LC 21:5-19)?

Ngày Lễ Các Linh Hồn là gì?

Ngày Lễ Các Thánh là gì?

Ý nghĩa ngày Halloween là gì?

Xin vui lòng “đăng ký” vào youtube đây để nhận được tất cả các bài giảng mỗi tuần và các bài học giáo lý mỗi tuần.

Các bài suy niệm Lời Chúa:

Lòng Chúa Thương Xót là gì?

Người Phú Hộ và Người Hành Khất Ladarô

Người quản lý bất lương và các nhiệm vụ về Quản lý.

Người con hoang đàng và người Cha nhân hậu

Xem thêm các bài viết Xây Dựng:https://surprisedfarmer.com/category/xay-dung

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *