Xi phong đáy ao và đường ống dưới đáy bạt | kỹ thuật nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh🌟THIẾT BỊ NUÔI TÔM:
► Máy thổi khí:
► Ống Nano-Tube:
► Máy quạt nước:
► Cát Nhôm oxit:
🌟 PHẦN MỀM:
► Pha dung dịch trồng thủy canh:
► Xác định tỷ lệ sống của tôm trong ao:
► Xác định công suất sục khí ao tôm:
► Định mức cho tôm ăn hằng ngày:
► Tính thể tích ao hồ:
► Tính diện tích nhà màng: , kỹ thuật nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh

Xem thêm các bài viết Nông Nghiệp:https://surprisedfarmer.com/category/nong-nghiep

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *