Xây dựng quỹ dự phòng Bằng Bảo Hiểm Nhân ThọNhư chúng ta đã biết, để xây dựng quỹ dự phòng tài chính phục vụ cho những mục tiêu như: Quỹ dự phòng tài chính, quỹ hưu trí an nhàn, quỹ học vấn cho tương lai con trẻ…
Chúng ta có nhiều cách: Tiết kiệm ngân hàng, đầu tư các kênh khách nhau để tăng trưởng đồng tiền chúng ta kiếm được… Tuy nhiên đó là trong điều kiện bình thường khỏe mạnh.
Bảo Hiểm Nhân Thọ ra đời cũng bởi lý do như thế, là 1 trong những kênh tạo dựng quỹ như thế, nhưng khác ở một điểm là ở khả năng chắc chắn tạo dựng được quỹ cho dù xảy ra bất cứ RỦI RO không mong muốn nào cho người trụ cột, quỹ đó chắc chắn thực hiện được!

Hãy bấm nút “Đăng kí – subcribe” để đón xem nhiều video chia sẻ hữu ích
—————————————————-
Fanpage:
Website:

Nguồn: https://surprisedfarmer.com/

Xem thêm bài viết khác: https://surprisedfarmer.com/category/tai-chinh-ngan-hang-bao-hiem

One thought on “Xây dựng quỹ dự phòng Bằng Bảo Hiểm Nhân Thọ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *