VTC14_Vai trò của sản xuất nông nghiệp trong chống BĐKHKênh truyền hình VTC14 – Đài truyền hình Kỹ thuật số VTC
VTC14_Vai trò của sản xuất nông nghiệp trong chống BĐKH
Nhân ngày Môi trường Thế giới, Quỹ phát triển nông nghiệp quốc tế IFAD đang kêu gọi sự công nhận của thế giới về vai trò của những hộ gia đình làm nông nghiệp trong việc thực hiện các giải pháp nhằm ngăn chặn quá trình biến đổi khí hậu, bởi họ đang được coi là nhân tố tác động lớn đến quá trình này.

Nguồn: https://surprisedfarmer.com/

Xem thêm bài viết khác: https://surprisedfarmer.com/category/nong-nghiep

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *