(VTC14)_Nhận định của các trường đại học về điểm chuẩn dự kiến(VTC14) – Điểm thi THPT Quốc gia ở tất cả 120 cụm thi do các trường Đọc chủ trì và Sở Giáo dục đảm trách đã được công bố để các thí sinh dùng làm căn cứ xét tốt nghiệp và xét tuyển vào ĐH -CĐ. Dù chưa có tổng hợp, phân tích phổ điểm của tất cả các môn thi trên cả nước, nhưng qua kết quả thi của những cụm thi đã công bố cho thấy mức độ phân hóa của đề thi năm nay tốt. Đại diện nhiều trường cũng đã đưa ra nhận định ban đầu về dự kiến điểm chuẩn của trường mình.

Nguồn: https://surprisedfarmer.com/

Xem thêm bài viết khác: https://surprisedfarmer.com/category/tai-chinh-ngan-hang-bao-hiem

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

(VTC14)_Nhận định của các trường đại học về điểm chuẩn dự kiến(VTC14) – Điểm thi THPT Quốc gia ở tất cả 120 cụm thi do các trường Đọc chủ trì và Sở Giáo dục đảm trách đã được công bố để các thí sinh dùng làm căn cứ xét tốt nghiệp và xét tuyển vào ĐH -CĐ. Dù chưa có tổng hợp, phân tích phổ điểm của tất cả các môn thi trên cả nước, nhưng qua kết quả thi của những cụm thi đã công bố cho thấy mức độ phân hóa của đề thi năm nay tốt. Đại diện nhiều trường cũng đã đưa ra nhận định ban đầu về dự kiến điểm chuẩn của trường mình.

Nguồn: https://surprisedfarmer.com/

Xem thêm bài viết khác: https://surprisedfarmer.com/category/tai-chinh-ngan-hang-bao-hiem

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *