VTC14_"Dệt lưới đánh cá" vào top 10 ảnh môi trường của Anh(Truyền hình VTC14) – Theo kết quả vừa công bố của Viện Quản lý nước và môi trường (Ciwem, Anh), tác phẩm “Dệt lưới đánh cá” ở đồng bằng sông Cửu Long của tác giả Đỗ Tuyết Trinh được xếp hạng 9 trên tổng số 10.000 tác phẩm dự thi ảnh môi trường của năm.

Nguồn: https://surprisedfarmer.com/

Xem thêm bài viết khác: https://surprisedfarmer.com/category/moi-truong

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *