VTC14_Bộ Tài nguyên & Môi trường họp về Nghị quyết 19 và nghị quyết 24Kênh truyền hình VTC14 – Đài truyền hình Kỹ thuật số VTC
Sáng 16/8, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức quán triệt Nghị quyết 19 về “Tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới” và Nghị quyết số 24 về “Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường”. Hội nghị nhấn mạnh việc cần thay đổi tư duy, cách nhìn nhận trong mối quan hệ giữa chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Nguồn: https://surprisedfarmer.com/

Xem thêm bài viết khác: https://surprisedfarmer.com/category/moi-truong

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *