One thought on “TX Gò Công: Cấm các phương tiện lưu thông qua đường tỉnh 873, đoạn Cầu Bình Thành do sạt lở

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *