3 thoughts on “[TVTT 2015] Số cuối: Toàn cảnh xét của UFM năm 2015

  • Ra trường đã 4 năm, cô Ngọc Lan vẫn như ngày nào, còn trẻ hơn ngày xưa.nhìn nhớ trường quá

  • TS. ĐẶNG THỊ NGỌC LAN nói chuyện không lưu loát, sao giống không có chuẩn bị trước vậy ?
    bạn MC thì quá dễ thương luôn

  • TS. ĐẶNG THỊ NGỌC LAN nói chuyện không lưu loát, sao giống không có chuẩn bị trước vậy ?
    bạn MC thì quá dễ thương luôn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *