2 thoughts on “trung pham bds thue va cho thue

  • thuê nhà 10tr sau đó cho thuê lại 15tr..thằng chủ nhà nó ngủ hay sao mà lấy lại nhà cho người khác thuê với giá 15tr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *