Too dangerous/Quá N.g.u.y hiểm Khi Tàu, Xuồng nhỏ qua cống đang xã lũ ,Nước chảy rất mạnh | ghe xep thu gianWelcome everyone
Today we have a panoramic view of the small boats and boats.
The Chinese engine is very weak. But the water is very strong. The boat is extremely difficult and dangerous.
Invite you and everyone to watch the video offline.
————————-
Mến chào mọi người nhé
Hôm chúng ta cùng xem toàn cảnh những chiếc tàu, Xuồng nhỏ qua cống.
Máy Tàu thì rất yếu. Nhưng nước chảy rất mạnh. Tàu Ghe vô cùng khó khăn và nguy hiểm.
Mời các bạn và mọi người cùng xem video nhé.
#KimLợiKLY, ghe xep thu gian.

Xem thêm các bài viết Giải Trí:https://surprisedfarmer.com/category/giai-tri

26 thoughts on “Too dangerous/Quá N.g.u.y hiểm Khi Tàu, Xuồng nhỏ qua cống đang xã lũ ,Nước chảy rất mạnh | ghe xep thu gian

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *