2 thoughts on “Tổng Quan Khu Nông Nghiệp Công Nghệ Cao TP.HCM

  • Một ngày trải nghiệm tại Khu nông nghiệp Công nghệ cao thật thú vị và rất nhiều cảm xúc.

  • https://www.facebook.com/knncnctphcm/ hãy vào fanpage để theo dõi các hoạt động tham quan, học tập và trải nghiệm nhé cả nhà ơi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *