Tổng hợp DV phim: HẠO LAN TRUYỀN KỲ (5)Diễn viên:
Ngô Cẩn Ngôn – Hạo Lan; Đàm Trác – Hoàng Hậu; Khương Tử Tân – Ân Tiểu Xuân; Lý Xuân Ái – Tụ Ngọc; Ninh Tịnh – Lịch Phu Nhân; Phương An Na – Ti La; Hải Linh – Nhã Công Chúa; Trang Nam – Quỳnh Hoa Công Chúa; Luyện Thúc Mai – Hồng Diệp; Hà Giai Di – Hạ Thái Hậu; Vương Lâm – Cao Mẫn; Bạch San – Thục Hầu Phi; Từ Hảo – Sở Quốc Công Chúa Vân Mộng;

Nguồn: https://surprisedfarmer.com/

Xem thêm bài viết khác: https://surprisedfarmer.com/category/phim

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *