Tôm hùm xanh đặc sản Bắc Vân Phong-Tố Lê Daily#42 | nuôi tôm hùmVạn Ninh quê tôi- Bắc Vân Phong- gắn liền với biển, bà con chủ yếu là nuôi trồng đánh bắt hải sản, đặc biệt là nuôi tôm hùm, cá…và tôm hùm xanh đã trở thành đặc sản nơi đây. Cảm ơn các bạn đã xem video🥰 #tomhumxanh#vanninh#toledaily Xem video khác tại:, nuôi tôm hùm

Xem thêm các bài viết Nông Nghiệp:https://surprisedfarmer.com/category/nong-nghiep

16 thoughts on “Tôm hùm xanh đặc sản Bắc Vân Phong-Tố Lê Daily#42 | nuôi tôm hùm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *