Tôm Bị Bệnh Gan Phải Xử Lý Như Thế Nào I NÔNG DÂN ĐAU ĐẦU VỚI BỆNH GAN TRÊN TÔM I Dũng Cá | bệnh gan tụy ở tômDũngcá, #nuôitôm, #0909633190 Kênh Dũng cá chia sẻ Kiến thức nuôi trồng thủy sản (tôm, cá, ếch, lươn, …) cho bà con nông dân, giúp người nuôi đạt hiệu…, bệnh gan tụy ở tôm

Xem thêm các bài viết Nông Nghiệp:https://surprisedfarmer.com/category/nong-nghiep

18 Responses to “Tôm Bị Bệnh Gan Phải Xử Lý Như Thế Nào I NÔNG DÂN ĐAU ĐẦU VỚI BỆNH GAN TRÊN TÔM I Dũng Cá | bệnh gan tụy ở tôm”
 1. anh Ngoc December 4, 2019
 2. Ong Tuan December 4, 2019
 3. Dàn nhạc Sống HOANG Hận k6 0943263129 tran December 4, 2019
 4. Ong Tuan December 4, 2019
 5. Thực Nguyễn Văn December 4, 2019
 6. phi nguyen December 4, 2019
 7. xuân luật December 4, 2019
 8. Ngoc Thang Nguyen December 4, 2019
 9. Miền tây TV December 4, 2019
 10. thang hoang December 4, 2019
 11. Quan Ngo December 4, 2019
 12. nguyên chi tam December 4, 2019
 13. hoi dang December 4, 2019
 14. Tri Thanh December 4, 2019
 15. Dao Anh December 4, 2019
 16. Trai Nghèo Miền Tây December 4, 2019
 17. Tri Thanh December 4, 2019
 18. Dien Tavan December 4, 2019

Leave a Reply