toán lớp 9, tập 1, bài 9: căn bậc 3 | giải bài toán lớp 9 tập 1thầy giáo quèn :
– hướng dẫn nắm vững và giải bài toán liên quan đến căn bậc 3
– nhắc lại kiến thức căn bậc 2, giải bài toán lớp 9 tập 1

Xem thêm các bài viết Giáo Dục:https://surprisedfarmer.com/category/giao-duc

0 thoughts on “toán lớp 9, tập 1, bài 9: căn bậc 3 | giải bài toán lớp 9 tập 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *