toán lớp 9, tập 1, bài 9: căn bậc 3 | giải bài toán lớp 9 tập 1thầy giáo quèn :
– hướng dẫn nắm vững và giải bài toán liên quan đến căn bậc 3
– nhắc lại kiến thức căn bậc 2, giải bài toán lớp 9 tập 1

Xem thêm các bài viết Giáo Dục:https://surprisedfarmer.com/category/giao-duc

One Response to “toán lớp 9, tập 1, bài 9: căn bậc 3 | giải bài toán lớp 9 tập 1”
  1. Nhật Minh Hoàng December 4, 2019

Leave a Reply