One thought on “tĩnh khí công 1_a

  • Rat hay thầy ơi …em đã tim kiem rat lau roi ve môn hoc nay …nhưng phai lo cơm ao gao tien khg theo đuoc …hy vong qua clip nay em tiep thu đuoc phần nao ve khi công …cam ơn thầy nhiều lắm …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *