Tình hữu nghị Việt Lào, Liên hoan nghệ thuật quần chúng LLVT và thanh niên, sinh viên lần thứ IX | ký túc xá đại học giao thông vận tảiLiên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên lần thứ IX, cụm III tại Thủ đô Hà Nội, ký túc xá đại học giao thông vận tải

Xem thêm các bài viết Vận Tải:https://surprisedfarmer.com/category/van-tai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *