Tin Học Căn Bản | #06 Hướng dẫn đổi tên máy tính & tắt chế độ update trên Windows 7Hướng dẫn đổi tên máy tính & tắt chế độ update trên Windows 7.
Hướng dẫn đổi tên máy tính trên windows.
Hướng dẫn tắt chế độ update trên windows 7.
Hướng dẫn nén và giải nén tập tin trong Windows 7.
Hướng dẫn sử dụng phần mềm winrar để nén và giải nén tập tin.
Hướng dẫn đặt mật khẩu cho file nén.
Khóa học đào tạo tin học căn bản miễn phí.
Giới thiệu tổng quan hệ điều hành Windows 7.
Hướng dẫn sử dụng hệ điều hành Windows 7.

Nội dung bài học 06:
+ Hướng dẫn đổi tên máy tính cá nhân.
+ Hướng dẫn tắt chế độ tự động update windows.

Hướng dẫn cơ bản sử dụng windows 7.
Hướng dẫn sử dụng windows 7 & các dứng dụng.
Hướng dẫn học tin học căn bản.
Hướng dẫn tin học văn phòng.
Tin học lập trình cao cấp.
Hướng dẫn học tin học lập trình từ A-Z.

—–
Thông tin khóa học:

Bài 01: Giới thiệu tổng quan về hệ điều hành Windows 7

Bài 02: Cách copy, ẩn hiện nội dung tập tin & thư mục trong Windows 7

Bài 03: Hướng dẫn nén và giải nén tập tin trong Windows 7

Bài 04: Cài đặt ngôn ngữ tiếng việt cho Windows 7

Bài 05: Hướng dẫn thêm mới & xóa tài khoản đăng nhập trên Windows 7

Bài 06: Hướng dẫn đổi tên máy tính & tắt chế độ update trên Windows 7

Bài 07: Hướng dẫn sử dụng các công cụ trên Windows 7

#TinHocCanBan #HocTinHocCanBanMienPhi #TinCanBan #TinHocMienPhi #TinHocFree #windows #LearningProgrammingTutorial #DaoTaoTinHocCoBan #TinHocCoBanCucTot #DaoTaoNhanhTinHocCoBan #ChienVH

Xem thêm các bài viết Công Nghệ:https://surprisedfarmer.com/category/cong-nghe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *