Tìm điểm M trên trục Ox, Oy để MA + MB đạt giá trị nhỏ nhất – Bài toán min max véc tơ Oxy | cách giải bài toán tìm gtln gtnn lớp 9Tìm điểm M trên trục Ox, Oy để MA + MB đạt giá trị nhỏ nhất – Bài toán min max véc tơ Oxy. Dạng này khá hiếm tài liệu trên mạng, các thầy cô cũng ít dạy, chính vì thế video này cung cấp cho các em cách giải bài toán min max hay giá trị nhỏ nhất của một biểu thức độ dài liên quan đến véc tơ. Chúc các em học tốt trong kì thi học kì 1 lớp 10, cách giải bài toán tìm gtln gtnn lớp 9

Xem thêm các bài viết Giáo Dục:https://surprisedfarmer.com/category/giao-duc

3 Responses to “Tìm điểm M trên trục Ox, Oy để MA + MB đạt giá trị nhỏ nhất – Bài toán min max véc tơ Oxy | cách giải bài toán tìm gtln gtnn lớp 9”
  1. kim ngân December 4, 2019
  2. Thiện Nguyễn December 4, 2019
  3. Thiện Nguyễn December 4, 2019

Leave a Reply