Tìm điểm M trên trục Ox, Oy để MA + MB đạt giá trị nhỏ nhất – Bài toán min max véc tơ Oxy | cách giải bài toán tìm gtln gtnn lớp 9Tìm điểm M trên trục Ox, Oy để MA + MB đạt giá trị nhỏ nhất – Bài toán min max véc tơ Oxy. Dạng này khá hiếm tài liệu trên mạng, các thầy cô cũng ít dạy, chính vì thế video này cung cấp cho các em cách giải bài toán min max hay giá trị nhỏ nhất của một biểu thức độ dài liên quan đến véc tơ. Chúc các em học tốt trong kì thi học kì 1 lớp 10, cách giải bài toán tìm gtln gtnn lớp 9

Xem thêm các bài viết Giáo Dục:https://surprisedfarmer.com/category/giao-duc

0 thoughts on “Tìm điểm M trên trục Ox, Oy để MA + MB đạt giá trị nhỏ nhất – Bài toán min max véc tơ Oxy | cách giải bài toán tìm gtln gtnn lớp 9

  • Thầy ơi nếu bài liên quan đến đường thẳng đenta mà tìm max phải lấy đối xứng thì tìm M kiểu j ạ

  • Thầy cho e hỏi chỗ 25:00 , chỗ |vecto a| =… á là công thức thầy lấy ở đâu ạ

  • Cảm ơn thầy nha, đúng dạng bài e cần tìm, chúc thầy luôn thành công nha!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *