TIẾT DẠY CHUYÊN ĐỀ MÔN LỊCH SỬ – LỚP 5 – BÀI: BÁC HỒ ĐỌC TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP | chuyên đề giải bài toán bằng cách lập phương trình lớp 8– LƯU Ý VỀ PHƯƠNG PHÁP DẠY LỊCH SỬ
+ Việc đổi mới phương pháp dạy học Lịch sử học sinh theo hướng tiếp cận năng lực là trọng tâm của giáo dục hiện nay. Môn Lịch sử cấp tiểu học chú trọng tổ chức các hoạt động dạy học giúp học sinh tự tìm hiểu, tự khám phá; chú trọng rèn luyện học sinh biết cách sử dụng SGK, tài liệu học tập, biết cách suy luận để tìm tòi và phát hiện kiến thức mới; tăng cường phối hợp tự học với học tập, thảo luận theo nhóm, đóng vai, làm dự án nghiên cứu; đa dạng hoá các hình thức tổ chức học tập, kết hợp học trên lớp với các hoạt động xã hội; tổ chức, hướng dẫn, tạo cơ hội cho học sinh thực hành, trải nghiệm, tiếp xúc với thực tiễn để tìm kiếm, thu thập thông tin, phát hiện và giải quyết vấn đề.
+ Trong dạy học Lịch sử, chú trọng lối kể chuyện, dẫn chuyện. Giáo viên giúp học sinh làm quen với lịch sử địa phương, lịch sử dân tộc, lịch sử khu vực, thế giới thông qua kết hợp giữa kiến thức lịch sử cơ bản và các câu chuyện lịch sử; tạo cơ sở để học sinh bước đầu nhận thức về khái niệm thời gian, không gian; đọc hiểu các nguồn sử liệu đơn giản về sự kiện, nhân vật lịch sử…
+ Tùy theo điều kiện cụ thể ở địa phương, Giáo viên tổ chức các hoạt động dạy học ở ngoài lớp học và ngoài khuôn viên nhà trường, như gặp gỡ các cá nhân, tập thể đã trực tiếp tham gia vào các sự kiện lịch sử, các hoạt động xã hội; tham quan các cảnh quan, di tích lịch sử – văn hoá, triển lãm, bảo tàng…
+ Nguyên tắc dạy học quan trọng của lịch sử là luôn sử dụng phương tiện dạy học với các yêu cầu cơ bản: Đảm bảo phù hợp với mục tiêu và nội dung dạy học, đúng lúc, phối hợp nhiều loại khác nhau, đủ cường độ và phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh.
+ Phương tiện dạy học lịch sử có hai chức năng cơ bản là trực quan và nguồn tri thức, trong đó chức năng nguồn tri thức đóng vai trò quan trọng với hoạt động nhận thức của học sinh. Bản thân phương tiện dạy học lịch sử chứa đựng các kiến thức lịch sử. Để sử dụng hiệu quả các phương tiện dạy học, trong quá trình dạy học giáo viên cần tổ chức, hướng dẫn, tạo điều kiện để học sinh tìm tòi, khám phá, khai thác, chiếm lĩnh kiến thức từ các phương tiện dạy học lịch sử; qua đó, học sinh vừa có được kiến thức, vừa được rèn luyện kĩ năng, biết cách thức vận dụng kiến thức lịch sử vào thực tiễn.
+ CNTT ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong dạy học. Giáo viên cần khuyến khích, tạo điều kiện, môi trường học tập thuận lợi cho học sinh khai thác thông tin từ Internet để phục vụ học tập.
– LƯU Ý VỀ ĐÁNH GIÁ THEO THÔNG TƯ 22 2016.
+ Đối với giáo viên: Trong các hoạt động của tiết dạy, giáo viên cần trợ giúp học sinh đang làm việc cá nhân hoặc theo nhóm còn vướng mắc, chưa giải quyết được vấn đề giáo viên đưa ra. Luôn biết quan sát và giúp đõ học sinh kịp thời. Ngoài việc trợ giúp học sinh giáo viên cần chấm bài và ghi nhận xét trên phiếu học tập hoặc trên vở học sinh.
Khi có học sinh trả lời chưa đúng hoặc chưa hiểu bài thì giáo viên nhờ học sinh khác giúp đỡ, sau đó cho các em nhìn nhận vấn đề mà em còn vướng mắc hay thực hiện còn sai.
+ Đối với học sinh: Giáo viên rèn cho học sinh kỹ năng tự đánh giá bản thân mình, tạo cho học sinh tính tự tin, kỹ năng trình bày trước đám đông.
Học sinh phải biết đánh giá nhận xét kết quả bài của bạn, biết tranh luận để tìm ra kết luận đúng. Học sinh biết giúp đỡ bạn giải quyết vấn đề của bài học.
Trong hoạt động tự học nhóm đôi hoặc nhóm 4 trở lên, học sinh tự tổ chức nhóm tìm ra kiến thức thông qua các dữ liệu giáo viên gợi ý. Biết phân tích rút ra kết luận, trình bày và nhận xét.
Cuối tiết học, học sinh cũng cần phải biết tự đánh giá hoạt động học tập của cả lớp như: Thông qua bài học này bài em đã hiểu thêm được sự kiện lịch sử ……, giúp em có thái độ …… Và đánh giá hoạt động học của lớp: Bạn nào tích cực…, chưa tích cực…, đề nghị tuyên dương…, động viên bạn cố gắng…., chuyên đề giải bài toán bằng cách lập phương trình lớp 8

Xem thêm các bài viết Giáo Dục:https://surprisedfarmer.com/category/giao-duc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *