THVL | Văn phòng Chủ tịch nước họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố 7 LuậtSáng nay, Văn phòng Chủ tịch nước họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố 7 Luật, gồm: Luật An ninh mạng; Luật Quốc phòng; Luật Tố cáo; Luật Cạnh tranh; Luật sửa đổi, bổ sung 11 điều luật có quy định liên quan đến quy hoạch; Luật Đo đạc và Bản đồ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao.
Mọi đóng góp để chương trình hoàn thiện hơn vui lòng liên hệ:
Website:

Subscribe:
Facebook:
Google Plus:

Nguồn: https://surprisedfarmer.com/

Xem thêm bài viết khác: https://surprisedfarmer.com/category/nong-nghiep

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *