THVL | Nông dân Vĩnh Long thời đại sốTừ khi ra đời đến nay, internet đóng vai trò rất quan trọng trong đời sống xã hội. Đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, nhờ có internet mà nhiều nông dân đã tiếp cận, ứng dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật hiện đại, những giống cây trồng vật nuôi mới có năng suất chất lượng để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
Mọi đóng góp để chương trình hoàn thiện hơn vui lòng liên hệ:
Website:

Subscribe:
Facebook:
Google Plus:

Nguồn: https://surprisedfarmer.com/

Xem thêm bài viết khác: https://surprisedfarmer.com/category/nong-nghiep

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *