"Thuốc đặc trị" chống nạn chạy chức, chạy quyềnVTC Now | Như một “toa thuốc” đặc trị nạn chạy chức, chạy quyền, Quy định 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị về vấn đề kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền đã chính thức được ban hành.

Nguồn: https://surprisedfarmer.com/

Xem thêm bài viết khác: https://surprisedfarmer.com/category/nong-nghiep

24 thoughts on “"Thuốc đặc trị" chống nạn chạy chức, chạy quyền

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *