3 thoughts on “Thuế không chỉ là tiền, thuế còn là niềm tin!

  • Chuyện 1 Để người dân có nhận thức cao phải đi đến con đường cụt theo tôi là lỗi của nhà nước

  • Website todocabi sao mình bấm đồng ý nhưng không thể kết nối được với facebook nhỉ ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *