3 thoughts on “THỜ PHƯỢNG ONLINE CHÚA NHẬT 03/05/2020. CHỦ ĐỀ: SẮM SẴN, GIẢNG LUẬN: MỤC SƯ ĐINH THIÊN TỨ

  • Nguyện xức dầu cho con khi con nghe lời Ngài. Nguyện xin lời Chúa bổ lại linh hồn con halelugia

  • Cảm tạ chúa. Đã cho con được nghe trực tiếp ngày Thánh Nhật của Hội Thánh.Nhất là con được nghe Mục Sư Đinh Thiên Tứ giảng.Rất tuyệt vời. Con cảm ơn Chúa. Nguyện Chúa ban phước thật nhiều cho con dân của Chúa. Con cầu nguyện. Nhân Danh Đức Chúa Jesus Christ A Men.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *