Tham quan mô hình nuôi thẻ chân trắng ở Bạc Liêu. Nói dễ nhưng không dễ chút nào…Tham quan mô hình nuôi tôm công nghiệp .lúc đầu nói dễ nhưng khi tận mắt chứng kiến mới biết cái khó của nó.phải trực suốt không bỏ được khi cúp điện phải quây máy phát điện lên liền không thì máy tạo ox sẽ không hoạt động …mời các bạn cùng xem với mình nha., mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng

Xem thêm các bài viết Nông Nghiệp:https://surprisedfarmer.com/category/nong-nghiep

47 thoughts on “Tham quan mô hình nuôi thẻ chân trắng ở Bạc Liêu. Nói dễ nhưng không dễ chút nào…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *