Tăng tiền thuê đất để hạn chế bị áp thuế chống bán phá giá?Các doanh nghiệp trên địa bàn TPHCM cho rằng giá thuê đất tăng cao quá. trong khi Sở Tài chính nhận định, tăng giá thuê đất là để hạn chế việc bị áp thuế chống bán phá giá vì các sản phẩm xuất khẩu bị cho là được trợ giá. dường như vẫn chưa có sự đồng tình về vấn đề này giữa doanh nghiệp và cơ quan quản lý.

Nguồn: https://surprisedfarmer.com/

Xem thêm bài viết khác: https://surprisedfarmer.com/category/nong-nghiep

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *