STV -Thời sự 23/8 – Sóc Trăng nỗ lực khôi phục vườn cây ăn tráiSTV – Năm 2018, Dự án phát triển cây ăn trái đặc sản giai đoạn 2018 – 2021 và định hướng đến năm 2025 của tỉnh cũng đã được UBND tỉnh chính thức phê duyệt; đồng thời, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh cũng đã thành lập Ban Quản lý Dự án phát triển cây ăn trái đặc sản để triển khai thực hiện Dự án. Đây là điều kiện cần thiết để ngành Nông nghiệp tỉnh tiến hành tổ chức lại sản xuất và hình thành được những vùng chuyên canh cây ăn trái đặc sản tập trung, phấn đấu đến cuối năm 2025, diện tích trồng cây ăn trái trên toàn tỉnh sẽ phát triển được 33.000 ha.
+ Truyền Hình Sóc Trăng trên các Website : –
+ Đăng ký Youtube :
+ Youtube :
+ Facebook :
+ Ttwitter :
+ Google + :

Kênh thông tin, giải trí chính thức của Đài Phát Thanh & Truyền Hình Sóc Trăng.
Cám ơn các bạn đã xem.

+ Truyền Hình Sóc Trăng trên các Website : –
+ Đăng ký Youtube :
+ Youtube :
+ Facebook :
+ Ttwitter :
+ Google + :

Nguồn: https://surprisedfarmer.com/

Xem thêm bài viết khác: https://surprisedfarmer.com/category/nong-nghiep

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *