3 thoughts on “SOI CẦU XSKT MIỀN NAM (CHỦ NHẬT 13/9/2020)

  • Theo mình nghĩ đều là số tham khảo, miễng lưỡi thiên hạ tránh sao duoc hả bạn.quan trọng tỉ lệ nổ cao cho mõi người tham khảo

  • Người ta lấy số cua a mà a vừa đang len keng kia tí lấy đang len liên ha nhìn là biết người đó lấy số a roi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *