“Soi” bản kê khai tài sản ông Phạm Sĩ Quý | VTC1VTC1 | Bản kê khai tài sản năm 2016 của ông Phạm Sỹ Quý – Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái “đồ sộ” với nhiều đất đai, trang trại, chung cư cao cấp ở Hà Nội.

Xem bản full “Bản tin tối” tại đây:

Nguồn: https://surprisedfarmer.com/

Xem thêm bài viết khác: https://surprisedfarmer.com/category/moi-truong

7 thoughts on ““Soi” bản kê khai tài sản ông Phạm Sĩ Quý | VTC1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *