3 thoughts on “Sinh 9- Bài 41. Môi trường và các nhân tố sinh thái

  • Đêm tháng 5 chưa nằm đã sáng( Mùa hè ngày dài ,đêm ngắn)
    Ngày tháng 10 chưa cười đã tối ( Mùa đông ngày ngắn, đêm dài)

  • Các em like, share và đăng kí kênh để kênh của chúng ta tiếp tục phát triển nhé

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *