Sầu Riêng Thiếu Nước – Đất Thiếu Hữu Cơ Sẽ Như Thế Nào | Kỹ Thuật Nông Nghiệp” Kỹ Thuật Nông Nghiệp ” xin chia sẻ đến bà con mình đề tài ” Sầu Riêng Thiếu Nước – Đất Thiếu Hữu Cơ Sẽ Như Thế Nào ”
Không thể tin được đây là vườn sầu riêng 5 năm tuổi. 5 năm mà đẹp thì chắc bà con mình thấy nhiều rồi. Còn đây là vườn 5 năm nhưng rất kém vì nhiều nguyên nhân. Mời bà con cùng Kỹ Thuật Nông Nghiệp điểm qua 1 vài nguyên nhân dẫn đến tình trạng xuống cấp của vườn sầu riêng này nhé.
#KYTHUATNONGNGHIEP
#SAURIENGTHIEUHUUCO
#SAURIENGTHIEUNUOC
#SAURIENGTIACANHSAI

Nguồn: https://surprisedfarmer.com/

Xem thêm bài viết khác: https://surprisedfarmer.com/category/nong-nghiep

13 thoughts on “Sầu Riêng Thiếu Nước – Đất Thiếu Hữu Cơ Sẽ Như Thế Nào | Kỹ Thuật Nông Nghiệp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *