Rút gọn các biểu thức chứa căn thức bậc hai – Toán 9 | cách giải bài toán tìm gtln gtnn lớp 9Rút gọn các biểu thức chứa căn thức bậc hai Bài 5
1) Rút gọn biểu thức
2) Tìm x để biểu thức thỏa mãn điều kiện cho trước.
“CÔNG PHÁ ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN”.
CHỦ ĐỀ 1. BIỂU THỨC CHỨA CĂN – BÀI 2.
A. ĐẠI SỐ
1) Biến đổi biểu thức và các câu hỏi phụ.
2) Phương trình và hệ phương trình.
3) Giải bài toán bằng cách lập phương trình và hệ phương trình.
4) Hàm số và đồ thị.
5) Bất đẳng thức – GTLN – GTNN.
B. HÌNH HỌC
1) Kỹ thuật phân tích và chứng minh một bài toán Hình Học.
2) Kỹ thuật sử dụng góc nội tiếp & tứ giác nội tiếp.
3) Kỹ thuật chứng minh các yếu tố hình học: Song song, vuông góc thẳng hàng, đồng quy,…
4) Một số bài toán tổng hợp:
+) Bài toán 1: Tam giác nhọn nội tiếp đường tròn.
+) Bài toán 2: Một cát tuyến hai tiếp tuyến của đường tròn.
+) Bài toán 3: Hai đường tròn cắt nhau.
+) Bài toán 4: Hai đường tròn tiếp xúc nhau.
+) Bài toán 5: Hai cát tuyến cắt nhau.
5) Quỹ tích và dựng hình.
C. MỘT SỐ ĐỀ MẪU (20 ĐỀ THAM KHẢO + VIDEO), cách giải bài toán tìm gtln gtnn lớp 9

Xem thêm các bài viết Giáo Dục:https://surprisedfarmer.com/category/giao-duc

0 thoughts on “Rút gọn các biểu thức chứa căn thức bậc hai – Toán 9 | cách giải bài toán tìm gtln gtnn lớp 9

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *