Quy trình nuôi tôm thẻ chân trắng siêu thâm canh 2 giai đoạn | mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng#Quytrìnhnuôitômthechântrắng

Trang tin giới thiệu đến các bạn Quy trình nuôi tôm thẻ chân trắng siêu thâm canh 2 giai đoạn theo công nghệ Biofloc của anh Lê Anh Xuân C.Ty TNHH Trúc Anh.
ĐT:0918.039.764 (Lê Anh Xuân)

#Trangtincuộcsống #Quytrinhnuoitomthechantrang, mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng

Xem thêm các bài viết Nông Nghiệp:https://surprisedfarmer.com/category/nong-nghiep

3 Responses to “Quy trình nuôi tôm thẻ chân trắng siêu thâm canh 2 giai đoạn | mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng”
  1. nguyen linh December 3, 2019
  2. HOÀI CỔ Channel December 3, 2019
  3. THỦY SẢN BẠC LIÊU December 3, 2019

Leave a Reply