Q&A-Ep-10|| Thủ tục xin du học miễn phí ở Đức – Phỏng vấn anh Đức và Tú Anh – Part 1Phỏng vấn Đức và Tú Anh, hai bạn du học sinh ở thành phố Trier của nước Đức (Germany).
Đức hiện đã học thạc sỹ (Master) và có việc làm. Tú Anh học tiến sỹ (Phd).
Hai bạn chia sẻ về những kinh nghiệm trong việc xin học ở Đại học của Đức cũng như là những kinh nghiệm về đời sống, kiếm việc làm và định cư.
Bài phỏng vấn gồm 2 phần:
Phần 1: Thủ tục xin nhập học, miễn học phí, và yêu cầu về tài chính.
Phần 2: Đời sống, việc làm, cơ hội định cư

Nguồn: https://surprisedfarmer.com/

Xem thêm bài viết khác: https://surprisedfarmer.com/category/tai-chinh-ngan-hang-bao-hiem

3 thoughts on “Q&A-Ep-10|| Thủ tục xin du học miễn phí ở Đức – Phỏng vấn anh Đức và Tú Anh – Part 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *