Phú Thọ xây dựng chính quyền điện tửTheo đánh giá của UBND tỉnh Phú Thọ, sự hợp tác về Viễn thông – công nghệ thông tin giữa tỉnh Phú Thọ và Tập đoàn VNPT trong 5 năm qua là sự hợp tác toàn diện, chặt chẽ và góp phần làm thay đổi cả về chất và lượng hạ tầng công nghệ nơi miền trung du này. Đây chính là nền tảng để VNPT và UBND tỉnh Phú Thọ tiếp tục tiến tới một giai đoạn hợp tác mới (2020-2025).

Những thành quả nổi bật

Sau 5 năm hợp tác chặt chẽ, có thể thấy rằng, quá trình ứng dụng viễn thông – công nghệ thông tin (CNTT) ở Phú Thọ đã đi vào thực chất, hiệu quả, đem lại những chuyển biến tích cực cho công tác chỉ đạo, điều hành, góp phần hiện đại hóa nền hành chính công của tỉnh. Năm 2020, với sự chỉ đạo tập trung, quyết liệt của tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự hỗ trợ phối hợp chặt chẽ của Tập đoàn VNPT đã đẩy nhanh công tác xây dựng chính phủ điện tử của tỉnh, xếp hạng chính quyền điện tử của tỉnh tăng 8 bậc trong hai năm 2018-2019, góp phần đưa Phú Thọ xếp thứ 20/63 tỉnh/thành phố về chỉ số cải cách hành chính.

Trong 5 năm qua, hạ tầng viễn thông – CNTT tỉnh Phú Thọ đã có nhiều đổi mới. Đến nay đã hoàn thành triển khai cáp quang, mạng di động 3G, 4G đến 100% các xã trong tỉnh. Mạng diện rộng của tỉnh được thiết lập, kết nối các cơ quan của tỉnh, của huyện, hiện đang triển khai tới các xã để đảm bảo ứng dụng trong chính quyền điện tử, vận hành ổn định, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin.

Về ứng dụng trong phục vụ công tác chỉ đạo điều hành, UBND tỉnh Phú Thọ đã phối hợp với Tập đoàn VNPT triển khai đồng bộ các hệ thống thông tin quan trọng của tỉnh, bao gồm hệ thống phần mềm quản lý văn bản điều hành trong các cơ quan nhà nước của tỉnh. Phần mềm bảo đảm kết nối liên thông cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã. 100% các sở, ban, ngành, các huyện, thành thị thực hiện gửi nhận văn bản tích hợp chữ ký số.

Tính đến tháng 8-2020, tổng số văn bản gửi và nhận qua hệ thống là hơn 615.000 văn bản, tổng số văn bản gửi đi và phát hành trên Trục liên thông văn bản quốc gia là hơn 152.000 văn bản. Hệ thống một cửa điện tử tích hợp dịch vụ công trực tuyến đã được triển khai đồng bộ, thống nhất liên thông đến 100% các cơ quan nhà nước và cả ba cấp được kết nối liên thông tới cổng dịch vụ công quốc gia, hệ thống cung cấp trực tuyến 1.542 dịch vụ công mức 3, đạt 79%; 527 dịch vụ mức 4, đạt 27%. Đến tháng 8, hệ thống tiếp nhận 150.000 hồ sơ, thực hiện giải quyết 145.000 hồ sơ đạt tỷ lệ 96% hồ sơ được xử lý trước hạn.

Hệ thống nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu của tỉnh được triển khai bảo đảm kết nối liên thông với các hệ thống thông tin của T.Ư và địa phương. Hệ thống truyền hình trực tuyến được đầu tư đồng bộ với 243 điểm cầu từ cấp tỉnh đến cấp xã đáp ứng được việc lãnh đạo, chỉ đạo điều hành trên môi trường điện tử; Trang thông tin điện tử được nâng cấp đáp ứng yêu cầu nghị định 43 của Chính phủ, thông tin được cập nhật kịp thời, chính xác từ công tác chỉ đạo điều hành các cấp chính quyền, hỗ trợ thông tin đến người dân và doanh nghiệp.

Bên cạnh đó VNPT cũng hỗ trợ triển khai các ứng dụng chuyên ngành trong thời gian qua. Cụ thể, VNPT đã phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Thọ triển khai hệ thống quản lý giáo dục và Sổ liên lạc điện tử, với Sở Y tế triển khai hệ thống truyền hình trực tuyến, phần mềm khám chữa bệnh, phối hợp Bảo hiểm xã hội tỉnh cung cấp dịch vụ kê khai bảo hiểm xã hội qua mạng…

Trung tâm Điều hành thông tin tỉnh Phú Thọ (IOC) là hệ thống nền tảng cốt lõi trong lộ trình xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh của tỉnh Phú Thọ và được VNPT triển khai xây dựng từ ngày 20-2-2020. Sau hơn sáu tháng triển khai, đến nay, Trung tâm IOC đã được xây dựng hoàn thiện với chín hệ thống chức năng chính: Hệ thống giám sát chỉ tiêu kinh tế – xã hội; hệ thống giám sát dịch vụ hành chính công; hệ thống giám sát xử lý văn bản điện tử; hệ thống giám sát chỉ tiêu thống kê; hệ thống y tế; hệ thống giáo dục; hệ thống giám sát thông tin mạng xã hội; hệ thống giám sát môi trường; hệ thống camera an ninh và giao thông.

Đẩy mạnh triển khai chính phủ điện tử

Những năm gần đây, Chính phủ, các bộ, ngành T.Ư, các tỉnh, thành phố trong cả nước đang hết sức chú trọng việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động của chính quyền, hướng tới xây dựng chính phủ điện tử. Tập đoàn VNPT đã và đang tham gia rất tích cực vào các quá trình này và được chính quyền các cấp từ T.Ư đến địa phương tin tưởng, giao nhiều nhiệm vụ và trọng trách lớn. Trong phát triển Chính phủ điện tử, VNPT đã được Chính phủ tin tưởng giao nhiệm vụ và đã hoàn thành việc xây dựng Trục liên thông văn bản Quốc gia; Cổng dịch vụ công quốc gia; Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ; Trung tâm Thông tin, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Hệ thống Thông tin báo cáo quốc gia. Đây đều là các hệ thống quan trọng góp phần xây dựng chính phủ điện tử tại Việt Nam.

Nguồn: https://surprisedfarmer.com/

Xem thêm bài viết khác: https://surprisedfarmer.com/category/giao-duc

One thought on “Phú Thọ xây dựng chính quyền điện tử

 • Theo đánh giá của UBND tỉnh Phú Thọ, sự hợp tác về Viễn thông – công nghệ thông tin giữa tỉnh Phú Thọ và Tập đoàn VNPT trong 5 năm qua là sự hợp tác toàn diện, chặt chẽ và góp phần làm thay đổi cả về chất và lượng hạ tầng công nghệ nơi miền trung du này. Đây chính là nền tảng để VNPT và UBND tỉnh Phú Thọ tiếp tục tiến tới một giai đoạn hợp tác mới (2020-2025).

  Những thành quả nổi bật

  Sau 5 năm hợp tác chặt chẽ, có thể thấy rằng, quá trình ứng dụng viễn thông – công nghệ thông tin (CNTT) ở Phú Thọ đã đi vào thực chất, hiệu quả, đem lại những chuyển biến tích cực cho công tác chỉ đạo, điều hành, góp phần hiện đại hóa nền hành chính công của tỉnh. Năm 2020, với sự chỉ đạo tập trung, quyết liệt của tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự hỗ trợ phối hợp chặt chẽ của Tập đoàn VNPT đã đẩy nhanh công tác xây dựng chính phủ điện tử của tỉnh, xếp hạng chính quyền điện tử của tỉnh tăng 8 bậc trong hai năm 2018-2019, góp phần đưa Phú Thọ xếp thứ 20/63 tỉnh/thành phố về chỉ số cải cách hành chính.

  Trong 5 năm qua, hạ tầng viễn thông – CNTT tỉnh Phú Thọ đã có nhiều đổi mới. Đến nay đã hoàn thành triển khai cáp quang, mạng di động 3G, 4G đến 100% các xã trong tỉnh. Mạng diện rộng của tỉnh được thiết lập, kết nối các cơ quan của tỉnh, của huyện, hiện đang triển khai tới các xã để đảm bảo ứng dụng trong chính quyền điện tử, vận hành ổn định, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin.

  Về ứng dụng trong phục vụ công tác chỉ đạo điều hành, UBND tỉnh Phú Thọ đã phối hợp với Tập đoàn VNPT triển khai đồng bộ các hệ thống thông tin quan trọng của tỉnh, bao gồm hệ thống phần mềm quản lý văn bản điều hành trong các cơ quan nhà nước của tỉnh. Phần mềm bảo đảm kết nối liên thông cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã. 100% các sở, ban, ngành, các huyện, thành thị thực hiện gửi nhận văn bản tích hợp chữ ký số.

  Tính đến tháng 8-2020, tổng số văn bản gửi và nhận qua hệ thống là hơn 615.000 văn bản, tổng số văn bản gửi đi và phát hành trên Trục liên thông văn bản quốc gia là hơn 152.000 văn bản. Hệ thống một cửa điện tử tích hợp dịch vụ công trực tuyến đã được triển khai đồng bộ, thống nhất liên thông đến 100% các cơ quan nhà nước và cả ba cấp được kết nối liên thông tới cổng dịch vụ công quốc gia, hệ thống cung cấp trực tuyến 1.542 dịch vụ công mức 3, đạt 79%; 527 dịch vụ mức 4, đạt 27%. Đến tháng 8, hệ thống tiếp nhận 150.000 hồ sơ, thực hiện giải quyết 145.000 hồ sơ đạt tỷ lệ 96% hồ sơ được xử lý trước hạn.

  Hệ thống nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu của tỉnh được triển khai bảo đảm kết nối liên thông với các hệ thống thông tin của T.Ư và địa phương. Hệ thống truyền hình trực tuyến được đầu tư đồng bộ với 243 điểm cầu từ cấp tỉnh đến cấp xã đáp ứng được việc lãnh đạo, chỉ đạo điều hành trên môi trường điện tử; Trang thông tin điện tử được nâng cấp đáp ứng yêu cầu nghị định 43 của Chính phủ, thông tin được cập nhật kịp thời, chính xác từ công tác chỉ đạo điều hành các cấp chính quyền, hỗ trợ thông tin đến người dân và doanh nghiệp.

  Bên cạnh đó VNPT cũng hỗ trợ triển khai các ứng dụng chuyên ngành trong thời gian qua. Cụ thể, VNPT đã phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Thọ triển khai hệ thống quản lý giáo dục và Sổ liên lạc điện tử, với Sở Y tế triển khai hệ thống truyền hình trực tuyến, phần mềm khám chữa bệnh, phối hợp Bảo hiểm xã hội tỉnh cung cấp dịch vụ kê khai bảo hiểm xã hội qua mạng…

  Trung tâm Điều hành thông tin tỉnh Phú Thọ (IOC) là hệ thống nền tảng cốt lõi trong lộ trình xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh của tỉnh Phú Thọ và được VNPT triển khai xây dựng từ ngày 20-2-2020. Sau hơn sáu tháng triển khai, đến nay, Trung tâm IOC đã được xây dựng hoàn thiện với chín hệ thống chức năng chính: Hệ thống giám sát chỉ tiêu kinh tế – xã hội; hệ thống giám sát dịch vụ hành chính công; hệ thống giám sát xử lý văn bản điện tử; hệ thống giám sát chỉ tiêu thống kê; hệ thống y tế; hệ thống giáo dục; hệ thống giám sát thông tin mạng xã hội; hệ thống giám sát môi trường; hệ thống camera an ninh và giao thông.

  Đẩy mạnh triển khai chính phủ điện tử

  Những năm gần đây, Chính phủ, các bộ, ngành T.Ư, các tỉnh, thành phố trong cả nước đang hết sức chú trọng việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động của chính quyền, hướng tới xây dựng chính phủ điện tử. Tập đoàn VNPT đã và đang tham gia rất tích cực vào các quá trình này và được chính quyền các cấp từ T.Ư đến địa phương tin tưởng, giao nhiều nhiệm vụ và trọng trách lớn. Trong phát triển Chính phủ điện tử, VNPT đã được Chính phủ tin tưởng giao nhiệm vụ và đã hoàn thành việc xây dựng Trục liên thông văn bản Quốc gia; Cổng dịch vụ công quốc gia; Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ; Trung tâm Thông tin, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Hệ thống Thông tin báo cáo quốc gia. Đây đều là các hệ thống quan trọng góp phần xây dựng chính phủ điện tử tại Việt Nam.

  Trong lĩnh vực đô thị thông minh, Tập đoàn VNPT cũng đang là đơn vị đi đầu trong việc tư vấn, xây dựng và triển khai các giải pháp cho các UBND tỉnh/TP với việc đã tư vấn, xây dựng các chiến lược và triển khai các giải pháp đô thị thông minh cho hơn 28 tỉnh/thành phố.

  Trong quá trình đồng hành với nhiều địa phương trong cả nước để xây dựng Chính phủ điện tử, lãnh đạo VNPT nhận ra rằng, các địa phương đi đầu thì đều có sự chỉ đạo sát sao của tập thể lãnh đạo Tỉnh. Cụ thể như ở Phú Thọ, tập thể lãnh đạo tỉnh đều rất quyết tâm, đồng lòng trong việc thúc đẩy triển khai các ứng dụng số nhằm đưa tỉnh nhà trở thành một trong những địa phương đi đầu trong việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào hoạt động điều hành. Điều này chắc chắn sẽ tiếp tục mang lại nhiều giá trị hơn cho xã hội, người dân và doanh nghiệp, qua đó giữ vững, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, hướng tới nâng cao hơn nữa chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI và chỉ số ICT Index.

  Nếu như 5 năm hợp tác vừa qua giữa UBND tỉnh Phú Thọ và Tập đoàn VNPT chủ yếu tập trung vào triển khai phát triển hạ tầng VT-CNTT cho tỉnh, thì thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2020 – 2025 sẽ mở rộng thêm trên nhiều lĩnh vực mới. Đó là hợp tác xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh, chuyển đổi số. Các giải pháp được này sẽ phù hợp định hướng phát triển của Chính phủ và điều kiện đặc thù, mức độ phát triển của địa phương.

  Phát biểu tại lễ khai trương IOC tỉnh Phú Thọ ngày 30-8-2020, Chủ tịch Tập đoàn VNPT Phạm Đức Long nhấn mạnh, với sự quyết tâm của lãnh đạo UBND tỉnh Phú Thọ và nguồn lực, kinh nghiệm của VNPT, lãnh đạo Tập đoàn có niềm tin sâu sắc vào sự thành công của Tỉnh trong việc hiện thực hóa mục tiêu xây dựng đô thị thông minh, chính quyền điện tử hướng đến chính quyền số, nền kinh tế số, xã hội số tại Phú Thọ.

  Tập đoàn VNPT mong muốn sẽ được tiếp tục đồng hành cùng với tỉnh Phú Thọ trong việc xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh, chuyển đổi số tại tỉnh phù hợp với định hướng của Chính phủ và điều kiện đặc thù, mức độ phát triển của địa phương. Chủ tịch Tập đoàn VNPT Phạm Đức Long cũng cam kết sẽ tiếp tục huy động đội ngũ cán bộ, chuyên gia tốt nhất, bắt tay ngay vào việc triển khai thực hiện các kế hoạch đã được thống nhất, bảo đảm việc hợp tác giữa hai bên hiệu quả, thiết thực.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *