Online Stock Trading with Trịnh Phát – Sử dụng cho đúng PTKT – 07/03/2017Live Stream Trực tiếp trả lời các câu hỏi về phân tích kỹ thuật thị trường chứng khoán và các cổ phiếu các bạn quan tâm vào lúc 9h30 sáng thứ 3 hàng tuần tại kênh Trịnh Phát Investment.

Các bạn hãy đăng ký kênh để có thông báo mỗi khi live stream:

Nguồn: https://surprisedfarmer.com/

Xem thêm bài viết khác: https://surprisedfarmer.com/category/tai-chinh-ngan-hang-bao-hiem

3 thoughts on “Online Stock Trading with Trịnh Phát – Sử dụng cho đúng PTKT – 07/03/2017

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *