Nuôi tôm sinh thái, Cách đặt các loại đục bắt tôm cua | Kênh mới miền tây | cách nuôi tômNuôi tôm sinh thái, Cách đặt các loại đục bắt tôm cua | Kênh mới miền tây
Đây là những đồ dùng, dụng cụ mình dùng để đánh bắt tôm cua trong vuông tôm sinh thái. Công việc hàng ngày của mình là như vậy, các bạn hãy LIKE và ĐĂNG KÝ kênh ủng hộ mình nhé!
Cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ mình !
#nuoitomsinhthai, #doungdanhbat, #kenhmoimientay, cách nuôi tôm

Xem thêm các bài viết Nông Nghiệp:https://surprisedfarmer.com/category/nong-nghiep

43 thoughts on “Nuôi tôm sinh thái, Cách đặt các loại đục bắt tôm cua | Kênh mới miền tây | cách nuôi tôm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *