Nuôi tôm siêu thâm canh áp dụng công nghệ biofloc | kỹ thuật nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh#Trangtincuộcsống
Nuôi tôm siêu thâm canh áp dụng công nghệ biofloc của Thạc sĩ Long Văn Nghĩa đã đem lại hiệu quả cao trong khu nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu.
#Trangtincuộcsống, kỹ thuật nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh

Xem thêm các bài viết Nông Nghiệp:https://surprisedfarmer.com/category/nong-nghiep

0 thoughts on “Nuôi tôm siêu thâm canh áp dụng công nghệ biofloc | kỹ thuật nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *