Nỗi tủi nhục của công nhân vệ sinh môi trường | VTC1VTC1 | Dù đem lại cảnh quan xanh sạch đẹp cho đô thị, nhưng những công nhân vệ sinh môi trường thường xuyên phải chịu đựng những tủi nhục, những nỗi khổ chẳng mấy ai quan tâm.

Xem bản full bản tin “Chào buổi tối” tại đây:

Nguồn: https://surprisedfarmer.com/

Xem thêm bài viết khác: https://surprisedfarmer.com/category/moi-truong

5 thoughts on “Nỗi tủi nhục của công nhân vệ sinh môi trường | VTC1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *