Những thay đổi về số tiền đóng BHXH từ 01/01/2020Từ năm 2020, mức đóng bảo hiểm xã hội vẫn giữ nguyên như hiện hành. Tuy nhiên, số tiền đóng bảo hiểm thất nghiệp tối đa có sự thay đổi từ ngày 01/01/2020.
——————————————————————
Kênh Ytvn.vn – Kênh y tế Việt Nam
* Facebook:
* Website:

Xem thêm các bài viết Tài Chính, Ngân Hàng, Bảo Hiểm
:https://surprisedfarmer.com/category/tai-chinh-ngan-hang-bao-hiem

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *