4 thoughts on “Người Việt tại Lào – tập 1

  • Xem ra người Việt Nam đang sinh sống tại đất nước lào 🇱🇦 có cuộc sống tốt hơn người Việt Nam tại Campuchia 🇰🇭

  • Chương trình hay và ý nghĩa quá,lâu rồi giờ xem nghe lại giọng đọc truyện cảm của anh,thấy xúc động quá.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *