Người trồng Bông Mỹ Sledge – Nông nghiệp Chính xác | COTTON USAHãy xem người trồng bông Mỹ Sledge Taylor góp phần bảo tồn tài nguyên và ủng hộ sự bền vững nhờ nông nghiệp chính xác như thế nào. Nông nghiệp chính xác tạo điều kiện cho các nhà sản xuất bông Mỹ tiết kiệm nước, phân bón và thuốc bảo vệ thực vật phải sử dụng trên các cánh đồng của họ.

Nguồn: https://surprisedfarmer.com/

Xem thêm bài viết khác: https://surprisedfarmer.com/category/nong-nghiep

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *