Nghề CFO với vai trò đối tác kinh doanhHành động tạo ra kết quả, không hành động đương nhiên không có kết quả. Tuy nhiên, hành động sai còn mang lại những hậu quả nặng nề hơn hết.

Bước đầu tiên để một CFO thành công chính là đặt mình đúng vị trí – như một “Đối tác kinh doanh” và cung cấp các dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp.

#Trần_Tuấn #CleverCFO #Giám_đốc_tài_chính

Nguồn: https://surprisedfarmer.com/

Xem thêm bài viết khác: https://surprisedfarmer.com/category/tai-chinh-ngan-hang-bao-hiem

2 thoughts on “Nghề CFO với vai trò đối tác kinh doanh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *