Ngân hàng Liên Việt Postbank có trục lợi chính sách phát triển nông nghiệp?Nhà nước triển khai Quyết định 68 hỗ trợ người dân mua máy nông nghiệp để thúc đẩy cơ giới hóa nông nghiệp ( Bởi lẽ ở Việt Nam ruộng đất bé, lãi suất ngân hàng cáo, máy nông nghiệp chỉ có tính thời vụ nên đầu tư máy nông nghiệp lỗ chắc) Quyết định 68 hỗ trợ mỗi máy nông nghiệp 2,5 năm lãi suất, như vậy đối tượng hưởng lợi của quyết định này là hàng triệu người nông dân Việt Nam sẽ được giải phóng sức lao động. Thế mà ngân hàng Liên Việt lại tán tận lương tâm giả danh chính sách nhà nước, lừa đảo những người nông dân 1 nắng 2 sương quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời.

Nguồn: https://surprisedfarmer.com/

Xem thêm bài viết khác: https://surprisedfarmer.com/category/nong-nghiep

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *