One thought on “Nền siêu mẫu 8×44, Đ. Ven Bãi, phường Vĩnh Mỹ, Tp Châu Đốc, An Giang

  • Chúc ban mua mai ban dat…nho miếng nao ma ban rồi. Thi ban dê. Đã Bán…hy vong kênh ban se nhiêu nha Đâu Tư biet Đến. Luôn ủn ho ban.miếng nao ma hợp voi MÌNH. Minh se gọi ban.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *