Mất đất dồn điền đổi thửa: dân vi phạm hay chính quyền tắc trách?| VTC14VTC14 |MẤT ĐẤT DỒN ĐIỀN ĐỔI THỬA: DÂN VI PHẠM HAY CHÍNH QUYỀN TẮC TRÁCH?
Khu đất do dồn điền đổi thửa mà thành, hơn 10 năm tiến hành sản xuất không hề được nghe chính quyền quản lý nói là vi phạm; bỗng một ngày bị cưỡng chế đến tan hoang

——————–
📢 Tải phần mềm VTC Now trên iOS và Android để tiện theo dõi các thông tin hữu ích hàng ngày, hàng giờ
🏷️

Nguồn: https://surprisedfarmer.com/

Xem thêm bài viết khác: https://surprisedfarmer.com/category/nong-nghiep

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *